Våra tjänster

Havelius & Co erbjuder Utbildningar   Föreläsningar   Föräldrastöd   Handledning   

Verksamheten erbjuder också implementeringsstöd av Lågaffektivt bemötande i verksamheter. Axel tar också bemanningsuppdrag och konsultuppdrag som psykolog.

I uppdrag med lågaeffektivt bemötande är ofta målgruppen för våra tjänster personal som möter barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänsten eller i Kriminalvården). Ofta har de personer som dessa personalgrupper arbetar med diagnoser, missbruksproblematik och/eller psykiatriska tillstånd men det är inte alltid så. Jag erbjuder också mina tjänster till anhöriga. Fokus för Havelius & Co är att lyfta hur problemskapande beteenden kan hanteras av omgivningen.