Föreläsning

Föreläsningarna riktar sig till personal som arbetar med barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänst eller kriminalvård).

Vi erbjuder föreläsningar utifrån olika teman:

  • Lågaffektivt bemötande
  • Problemskapande beteende
  • Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
  • Stress och belastning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Neuropsykiatriska diagnoser, främst autism och ADHD

Alla föreläsningarna anpassas till beställarens verksamhet. Exempelvis då vi föreläser om Lågaffektivt bemötande på en förskola så är det anpassat till förskolan.

Vi skräddarsyr även föreläsningar utifrån beställarens önskemål, så kontakta oss gärna för diskussion om andra teman.

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter här, Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS).