Föreläsning

Föreläsningarna riktar sig ofta till personal som arbetar med barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänst eller kriminalvård).

Jag erbjuder föreläsningar exempelvis utifrån nedan teman:

  • Lågaffektivt bemötande
  • Problemskapande beteende
  • Stress och belastning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Neuropsykiatriska diagnoser, främst autism och ADHD

Alla föreläsningarna anpassas till beställarens verksamhet.

Jag skräddarsyr även föreläsningar utifrån beställarens önskemål, så kontakta mig gärna för diskussion om andra teman.