Föreläsning

Föreläsningarna riktar sig ofta till personal som arbetar med barn eller vuxna (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänst eller kriminalvård).

Vi erbjuder föreläsningar exempelvis utifrån nedan teman:

 • Tydliggörande pedagogik – så kan vi underlätta i vardagen i barnfamiljen
 • Introduktionsföreläsning i Lågaffektivt bemötande
 • Stress och belastning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Hur hanterar vi och förstår utmanande beteende?
 • Neuropsykiatriska diagnoser, främst autism och ADHD
 • Autism – i fickformat!
 • En introduktionsföreläsning om diagnoskriterier, hur autism kan te sig och vad omgivning behöver anpassa
 • Visuellt stöd i syfte att öka självständighet
 • Meningsfull fritid för personer med autism
 • KASAM – vi behöver alla uppleva en känsla av sammanhang för att må bra
 • Kartläggning i vardagen vid utformning av stödinsatser
 • Återhämtning – hur kan vi hjälpa personer med funktionsvariationer att få en god återhämtning
 • Kommunikationen blir effektivare när vi använder fler sinnen – genom att använda kompletterande kommunikationssätt ökar vi chanserna till att nå fram

Alla föreläsningarna anpassas till beställarens verksamhet.

Vi skräddarsyr även föreläsningar utifrån beställarens önskemål, så kontakta oss gärna för diskussion om andra teman.