Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande handlar hur man som omgivning (personal eller förälder) kan hantera problemskapande beteende. Metodiken handlar om ett sätt att tänka och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Vi vet att personer med problemskapande beteenden ofta har svårigheter med att reglera sina affekter och att de problemskapande beteendena ofta inträffar när personen har en hög affektnivå. Vissa personer har svårare än andra för att skilja mellan den egna och andras affekt. Våra affekter ”smittar”, vilket gör det viktigt att vi skapar en omgivning och ett bemötande som präglas av lugn.

När vi som omgivning utstrålar lugn och beter oss på ett icke provokativt sätt kan lugnet ”smitta” av sig på personen med problemskapande beteende. Det bidrar till att personen snabbare återfår sin självkontroll och därmed får lättare för att samarbeta med andra. Av personer i omgivning krävs en utvecklad förmåga till affektkontroll för att inte de i sin tur ska ”smittas” av personen ifråga.

I det Lågaffektiva bemötandet läggs stor vikt vid kroppsspråket, att man exempelvis försöker behålla en lugn djupandning, håller ett respektfullt avstånd, undviker direkt ögonkontakt samt talar och rör sig sakta. Det är också viktigt att undvika allt som kan upplevas som hotfullt eller att ställa för höga krav.

Axel Havelius ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén, som har skrivit flera böcker i ämnet. Medlemmar av nätverket har skrivit en antologi om Lågaffektivt bemötande, vilken Axel var redaktör för (länk till boken under sidan ”Publikationer”.