Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande handlar hur man som omgivning (personal eller förälder) kan hantera problemskapande beteende. Metodiken handlar både om att systematiskt arbeta förebyggande, att ha verktyg för att hantera problemskapande beteende i stunden och att utvärdera. När vi lyckas göra alla tre delar blir det en lärande cirkel. Och de beteenden som är utmanande för omgivningen brukar minska.

Vi vet att personer med utmanande beteenden ofta har svårigheter med att reglera sina affekter och att beteendena ofta inträffar när personen har en hög affektnivå och omgivningen inte har lyckats kravanpassa. Vissa personer har svårare än andra att skilja mellan den egna affekten och andras affekt. Våra affekter ”smittar”, vilket gör det viktigt att vi skapar en omgivning och ett bemötande som präglas av lugn där vi som personal uppvisar självkontroll. Av personer i omgivningen krävs en utvecklad förmåga till affektkontroll för att vi inte ska ”smittas” av personen som har utmanande beteende.

Axel Havelius ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén, som har skrivit flera böcker i ämnet. Medlemmar av nätverket har skrivit en antologi om Lågaffektivt bemötande, vilken Axel var redaktör för (länk till boken under sidan ”Publikationer”.

Vi erbjuder allt från introduktionsföreläsningar i LAB till omfattande utbildningsinsatser med implementeringsstöd.