Handledning

Vi erbjuder ärendehandledning som syftar till att tillsammans med en oberoende kunnig utomstående reflektera kring olika utmaningar, vilka man som personal eller anhörig stöter på. Mellan handledningstillfällena arbetar sedan personal eller anhörig vidare.

Vi ser handledning som en viktig del för alla som arbetar inom olika människovårdande yrken. Handledning hjälper till att utveckla arbetet och kan ses som en slags fortbildning där gruppens egna resurser tas tillvara. Ofta sker handledning i grupp, vilket gör att man får tillgång till gruppens samlade kunskaper och erfarenhet.

Handledning kan också vara ett viktigt stöd om man som närstående möter utmaningar med sina anhöriga.

Handledningens syfte kan vara ärendehandledning, metodstödshandledning eller en kombinerad handledning med utbildningsinslag. Exempel på teman i handledning kan vara neuropsykiatri, utmanande beteende och lågaffektivt bemötande.

Handledningen är till för dig som arbetar med människor inom fält som:

  • Familjehem
  • Boende för ensamkommande barn
  • LSS boenden
  • HVB hem
  • LVM hem
  • Skola
  • Förskola
  • Socialtjänst (exempelvis öppenvård)
  • Psykiatri
  • Kriminalvård

Det vanligaste är att handledning bokas med jämna mellanrum för en hel termin, men i mån av tid tar Havelius & Co även kortare uppdrag som en punktinsats. Handledningen sker oftast på kundens hemmaplan men erbjuds också digitalt. Vid digital handledning krävs det att varje person har en egen uppkoppling med kamera och mikrofon.