Handledning

Jag erbjuder ärendehandledning som syftar till att tillsammans med en oberoende kunnig utomstående reflektera kring olika utmaningar, vilka man som personal eller anhörig stöter på. Mellan handledningstillfällena arbetar sedan personal eller anhörig vidare.

Jag ser handledning som en viktig del för alla som arbetar inom olika människovårdande yrken. Handledning hjälper till att utveckla arbetet och kan ses som en slags fortbildning. Ofta sker handledning i grupp, vilket gör att man också får tillgång till gruppens samlade kunskaper och erfarenhet.

Handledning kan också vara ett viktigt stöd om man som närstående möter utmaningar med sina anhöriga.

Exempel på teman i handledning kan vara neuropsykiatri, problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.

Handledningen är till för dig som arbetar med människor inom fält som:

  • Familjehem
  • Boende för ensamkommande barn
  • LSS boenden
  • HVB hem
  • LVM hem
  • Skola
  • Förskola
  • Socialtjänst (exempelvis öppenvård)
  • Psykiatri
  • Kriminalvård

Det vanligaste är att handledning bokas med jämna mellanrum för en hel termin, men i mån av tid tar Havelius & Co även kortare uppdrag som en punktinsats. Handledningen sker alltid på kundens hemmaplan.