Om Havelius & Co

Havelius & Co drivs av Axel Havelius som utgår från Malmö men tar uppdrag i hela landet. Axel har en huvudanställning och har Havelius & Co vid sidan av som bisyssla.

Axel Havelius, leg psykolog

Axel kombinerar arbetet i företaget med anställning som psykolog på Arbetsförmedlingen.  Axel har tidigare arbetat som konsultpsykolog, psykolog vid Skånes Universitetssjukhus, psykiatrin, skolan, med krigs- och tortyrskadade samt Habiliteringen.

Axel ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén.

Axel är medlem i Psykologförbundet och Sveriges neuropsykologers förening. Axel står under Socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.