Om Havelius & Co

Havelius & Co drivs av Axel Havelius och Mahina Havelius som utgår från Malmö men tar uppdrag i hela landet. Vi arbetar båda med andra huvudanställningar och har Havelius & Co vid sidan av. Vid en del uppdrag och projekt samarbetar vi med andra företag.

Axel Havelius, leg psykolog

Axel kombinerar arbetet i företaget med anställning på vårdcentral. Axel har tidigare arbetat som konsultpsykolog, psykolog vid Skånes Universitetssjukhus, psykiatrin, skolan, med krigs- och tortyrskadade samt Habiliteringen.

Axel ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén.

Axel är medlem i Psykologförbundet och Sveriges neuropsykologers förening. Axel står under Socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Mahina Havelius, socionom

Mahina kombinerar arbetet i företaget med anställning på Humana där Mahina jobbar som metodgarant för Tydliggörande pedagogik och Alternativ kompletterande kommunikation.

Mahina har innan dess bland annat jobbat som verksamhetschef på två LSS boenden, biträdande enhetschef på tre stödboenden, behandlingsansvarig på ett HVB hem, socialsekreterare i kommun på vuxenenheten Boende och missbruk samt som familjepedagog på ett HVB hem för mammor med missbruksproblematik som placerades tillsammans med sina barn för behandling.