Utbildning

Jag erbjuder utbildning/fortbildning bland annat i Lågaffektivt bemötande.

Utbildning i LAB riktar sig till personal som arbetar med barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänst eller kriminalvård).

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar som anpassas till beställarens verksamhet. Målet är att öka förståelsen för de problemskapande beteenden man möter och hitta sätt att hantera dem i vardagen.

Jag erbjuder heldagsutbildning med möjlighet till en uppföljning efter en tid. För verksamheter som vill implementera Lågaffektivt bemötande brukar en uppföljning eller handledning vara en effektiv fortsättning för att ge personalen det stöd som behövs i implementeringsarbetet.

Om ni är intresserade av en kortare insats så se mer under rubriken föreläsning, som kan ses som en komprimerad form av utbildningen.

Kontakta mig gärna för diskussion om upplägg.