Företag vi rekommenderar

Havelius & Co rekommenderar följande personer och företag:

Psykolog Bo Hejskov Elvén. Bo arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån Lågaffektiva metoder. Hemsida: www.hejlskov.se

Psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall. Provivus erbjuder handledning och utbildning kring problemskapande beteende. Hemsida: www.provivus.se

Psykolog Stina Hindström. Psykolog S Hindström erbjuder handledning i lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.psykologshindstrom.se

Psykolog Tina Emet. TE Psykologkonsult AB erbjuder utredning, handledning och utbildning inom området för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.orsapsykolog.se

Mahina Havelius. Erbjuder föreläsning, utbildning och metodhandledning inom bland annat områdena Tydliggörande pedagogik och metoden Samtalsmatta. Hemsida: https://mahinahavelius.se/

Anna Morell och Jenny Karlsson. Movepedagogik erbjuder handledning, utbildning, föreläsningar till förskola, skola och LSS-verksamhet inom bland annat områdena autism, adhd, tydliggörande pedagogik och elevens/boendens delaktighet. Hemsida: movepedagogik.se Podd: movepedagogik.podbean.com

Therese Waldenborg föreläser och metodhandleder ofta med fokus på autism/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning.  Hemsida: www.waldenborg.se