Företag jag rekommenderar

Havelius & Co rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund som oss:

Psykolog Annica Kosner. CalmarSund Psykologtjänst AB erbjuder utredningar och handledning kring problemskapande beteende. Hemsida: www.calmarsundpsykologen.se

Psykolog Barry Karlsson. OP-konsult AB erbjuder handledning och utbildning i komplicerade bemötandefrågor vid kognitiva funktionsnedsättningar. Hemsida: www.op-konsult.se

Psykolog Bo Hejskov Elvén. Bo arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån Lågaffektiva metoder. Hemsida: www.hejlskov.se

Psykolog Christian Bergbom. Bergbom erbjuder handledning med fokus på autism och lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.bergbompsykolog.se

Psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall. Provivus erbjuder handledning och utbildning kring problemskapande beteende. Hemsida: www.provivus.se

Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren. Pedagogiskt psykologi erbjuder utbildning och handledning kring problembeteende. Hemsida: www.pedagogiskpsykologi.se

Psykolog Helene Skoglund.  Helene erbjuder handledning och utbildning kring problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.heleneskoglund.com

Psykolog Maria Bühler. Kogita Psykologi AB erbjuder fortbildning i lågaffektivt bemötande, föräldrastöd, handledning och utredning, främst i Stockholmsområdet. Hemsida: www.kogita.se

Psykolog Stina Hindström. Psykolog S Hindström erbjuder handledning i lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.psykologshindstrom.se

Psykolog Terése Österholm. Österholm Psykologkonsult erbjuder utbildning, handledning och konsultation utifrån lågaffektiva metoder. Hemsida: www.osterholmpsykologkonsult.se

Psykolog Tina Emet. TE Psykologkonsult AB erbjuder utredning, handledning och utbildning inom området för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande. Hemsida: www.orsapsykolog.se