Välkommen

Havelius & Co drivs av Axel Havelius (leg psykolog).

Verksamheten erbjuder utbildningar, föreläsningar, föräldrastöd och handledning främst med utgångspunkt från Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS). Fokus ligger på att hitta sätt för omgivningen (personal eller anhörig) att hantera problemskapande beteenden. 

Kontakta oss gärna om du vill ha mera utförlig information.

Vänliga hälsningar,

Axel Havelius