Välkommen

Havelius & Co drivs av Axel Havelius (leg psykolog).

Verksamheten erbjuder utbildningar, föreläsningar, föräldrastöd, handledning och implementeringsstöd av Lågaffektivt bemötande i verksamheter. Axel tar också bemanningsuppdrag och konsultuppdrag som psykolog.  

Kontakta mig gärna om du vill ha mera utförlig information.

Vänliga hälsningar,

Axel Havelius