Kurs för vård och socialt arbete

Kontakt – hur skapas det i vård och socialt arbete

För dig som arbetar inom vård och socialt arbete erbjuder Havelius & Co tillsammans med Friare Liv två kursdagar i höst, en i Malmö och en i Stockholm. Kursen bygger på boken Kontakt – Nonviolent Communication och empati i socialt arbete och vård.

Längtar du efter att förstå hur det kommer sig att patienter/klienter/brukare

  • Ibland inte gör det som är bra för dem?
  • Vill du öva på att bemöta andra med respekt och empati men utan att riskera att bränna ut dig själv?
  • Hur kan man framföra besvärliga budskap?

Det och mycket annat kommer vi att beröra på den här kursen. Det här är en praktiskt kurs där du får chans att prova nya sätt att bemöta människor.

Vi inleder dagen med att ge olika synvinklar på vad mänsklig kontakt består av.

Delvis beroende på gruppens önskemål gör vi sedan olika övningar och simuleringar med syfte att öka förmågan till empati men också till att avgöra var ens egna gränser går. Praktiska övningar som går att omsätta i vardagens utmaningar.

Kursen leds av Mahina och Liv Larsson från Friare Liv.

Läs mer om kursen i Malmö och Stockholm på Friare Livs hemsida. Anmälning sker på Friare Livs hemsida. 

 

Comments are closed.