Mahina Havelius debuterar som författare

Kontakt Omslag

Att man är sårbar när man är patient är uppenbart, men få kanske tänker på hur sårbar man kan vara även som vårdgivare. Under flera år har media uppmärksammat att arbete inom vård och socialt arbete kan leda till utbrändhet. Engagerad personal som brinner för sitt jobb och dem de vårdar, riskerar att själva bli patienter.

Finns det sätt att värna både om andra och oss själva? Kan man ge fullt ut och ändå sätta hälsosamma gränser? Hur kommunicerar man i stressade eller konfliktfyllda situationer så att man inte bär med dem sig efter arbetstid? Kan man träna upp sitt sätt att uttrycka sig för att nå fram även i besvärliga eller hotfulla situationer?

Hur visar man att man vill förstå när någon inte har tillräckligt med tillit för att våga öppna sig? Finns det sådant man ska avstå från att säga? 

Mahina Chipumbu Havelius och Liv Larsson ger sina svar på viktiga frågor kring kommunikation och bemötande i boken Kontakt – Nonviolent Communication och empati i socialt arbete och vård. De beskriver hur Nonviolent Communication (NVC) är ett värdefullt komplement för alla i vårdande yrken. Deras expertis inom kommunikation och konflikthantering blandas med intervjuer av personer som använder NVC i sitt dagliga arbete inom socialt arbete och vård. De ger värdefulla perspektiv på hur man kan hantera svåra situationer som exempelvis vid våld i nära relationer. En källa till inspiration för dig som vill maximera oddsen till kontakt så att du kan bidra till andra på det sätt du längtar efter.

Läs mer om boken och beställ den på Friare Livs hemsida.

 

Comments are closed.