Lågaffektivt bemötande – boken finns nu i butik

”Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård.Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn presenteras”.

https://www.studentlitteratur.se/#9789144114385/L%C3%A5gaffektivt+bem%C3%B6tande

Comments are closed.