Våra tjänster

Vi erbjuder Utbildningar   Föreläsningar   Föräldrastöd   Handledning   Medling

Målgruppen för våra tjänster är personal som möter barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänsten eller i Kriminalvården). Ofta har de personer som dessa personalgrupper arbetar med diagnoser, missbruksproblematik och/eller psykiatriska tillstånd men det är inte alltid så. Vi erbjuder också våra tjänster till anhöriga. Fokus för oss i Havelius & Co är att lyfta hur problemskapande beteenden kan hanteras av omgivningen.

Medlingsuppdrag erbjuder Havelius & Co företag, kommuner och privatpersoner.

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter här, Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS).