Våra tjänster

Vi erbjuder Utbildningar   Föreläsningar   Föräldrastöd   Handledning   

Målgruppen för våra tjänster är personal som möter barn eller vuxna med problemskapande beteenden (vårdpersonal, behandlingspersonal, pedagogisk personal, personal inom socialtjänsten eller i Kriminalvården). Ofta har de personer som dessa personalgrupper arbetar med diagnoser, missbruksproblematik och/eller psykiatriska tillstånd men det är inte alltid så. Vi erbjuder också våra tjänster till anhöriga. Fokus för oss i Havelius & Co är att lyfta hur problemskapande beteenden kan hanteras av omgivningen.

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter här, Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS).