Publikationer

Artiklar

Havelius, Axel, 2014. Nätverket Låg-affektiva Psykologer: ”Hög tid att överge tvångsmetoderna!” Psykologtidningen, nr 9 2014: sid 32.

 

Böcker

Havelius Axel (red), 2016, Lågaffektivt bemötande, Lund, Studentlitteratur.

Finns i tryckt form

 

Havelius, Axel & Smyth, Carita. 2012. Riktlinjer för psykologbedömning vid mottagande i grundsärskolan, Malmö Stad.

 

Havelius Axel & Smyth Carita, 2014, ”Psykologbedömningar i skolan” I Schad Elinor (red) Psykolog i skolan, andra upplagan, 247-256, Lund, Studentlitteratur.