Om Havelius & Co

Havelius & Co drivs av Axel Havelius som utgår från Malmö men tar uppdrag i hela landet. Vid en del uppdrag och projekt samarbetar vi med andra företag.

 

Axel Havelius, leg psykolog

 
Axel

 

Axel arbetar med Havelius & Co. Axel har tidigare arbetat som psykolog vid Skånes Universitetssjukhus, psykiatrin, skolan, med krigs- och tortyrskadade och Habilitering.

Axel ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén.

Axel är medlem i Psykologförbundet och Sveriges neuropsykologers förening. Axel står under socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

 

 

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter här, Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS).