Om oss

Havelius & Co drivs av Axel Havelius och Mahina Havelius som utgår från Malmö men tar uppdrag i hela landet. Vid en del uppdrag och projekt samarbetar vi med andra företag.

 

Axel Havelius, leg psykolog

 
Axel

 

Axel arbetar med Havelius & Co. Axel har tidigare arbetat som psykolog vid Skånes Universitetssjukhus, psykiatrin, skolan, med krigs- och tortyrskadade och Habilitering.

Axel ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med Lågaffektivt bemötande. Närverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov Elvén.

Axel är medlem i Psykologförbundet och Sveriges neuropsykologers förening. Axel står under socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahina Havelius, socionom och kriminalvårdare

 

Mahina

Utöver arbetet i Havelius & Co arbetar Mahina som biträdande enhetschef på ett Stödboende där personer med varierande stödbehov bor via socialtjänsten. Mahina har tidigare arbetat med hemlösa och missbrukare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat i skola och fritidsverksamhet, som behandlingsansvarig på HVB-hem, inom kriminalvården samt på en enhet där mödrar med beroendeproblematik behandlas tillsammans med sina barn.

 

Utöver socionomutbildning och Kriminalvårdsutbildning har Mahina studerat till en kandidatexamen med socialantropologi som huvudämne. Hon har också utbildning och träning i Nonviolent Communication (NVC) samt medling. Mahina utgår teoretiskt främst från det Lågaffektiva bemötandet.

Mahina Havelius är medlem i Akademiker förbundet SSR och följer deras etiska riktlinjer, ”Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare”.

 

 

 

 

 

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter här, Lågaffektivt bemötande och Collaborative & Proactive Solutions (CPS).