Medling

Mahina Havelius erbjuder olika former av medling.

 

Medling utifrån Nonviolent Communication (NVC)

Mahina erbjuder medling till såväl privatpersoner som arbetsplatser. Konflikten kan röra olika ämnen, men det är grundläggande att båda parterna deltar frivilligt. Det krävs ingen förkunskap i NVC för att delta i medlingen, men det kan vara bra att alla inblandade vet att Mahina kommer att fokusera på behov och hitta sätt för båda parter att höra varandras behov.

 

Medling vid brott

Kommunerna i Sverige är sedan 2008 skyldiga att erbjuda medling till alla under 21 år när ett brott har begåtts. Mahina har gått medlingsutbildningen ”Medling mellan unga lagöverträdare och deras brottsoffer”. Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Mahina kan anlitas av kommuner som har behov av en medlare för medling vid brott.